Ohjeistuksia VisitOulun elämyssivustolle

VisitOulun uusi tapa tarjoilla matkailuelämyksiä kuluttajille

Luomme visitoulu.fi-sivuston yhteyteen uudenlaisen elämyssivuston. Tähän elämyssivustoon kytketään mukaan myös Doerz-alusta, jonne VisitOulun toimijat voivat syöttää ohjeistusten mukaisesti omia myynnissä olevia tuotteitaan. 

Tältä sivulta löydät koostetusti elämyssivustoon ja Doerziin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Voit myös olla matalalla kynnyksellä yhteydessä Päiviin (paivi@visitoulu.fi) tai Otsoon (otso@visitoulu.fi) asiaan liittyen.

Tule mukaan uudenlaiseen kesäkampanjaan syöttämällä elämystuotteesi Doerz-alustalle! 

Kysymyksiä ja vastauksia

Olemme koonneet vastauksia valmiiksi elämyssivustoon liittyviin kysymyksiin  Klikkaamalla kysymystä näet vastauksen.

Yleistä elämyssivustosta ja Doerz-alustasta

Kuluttajat arvostavat sivustoja, joihin on kerätty yhteen matkailualueen elämyksiä ja joissa voi tutustua monipuolisesti matkailualueen ostettavien tuotteiden tarjontaan. Tällaisia koostesivuja on jo useammalla Visit-organisaatioilla käytössä. Yhteisestä VisitOulun toimijoiden ostettavien tuotteiden sivustosta on puhuttu pitkään ja sitä on toivottu.  

Koska VisitOulu ei itse myy, tarvitsemme myytäville tuotteille jonkun digitaalisen jakelu-/myyntikanavan, jonka kautta myynnissä olevat VisitOulun toimijoiden tuotteet voidaan nostaa näkyviin VisitOulu-sivustolle. Tässä hetkessä matalan kynnyksen pilotointiin jakelu-/myyntikanavaksi on valittu Doerz, joka integroidaan osaksi VisitOulun elämyssivustoa. 

Doerz-alusta on todella helppokäyttöinen, eikä sen käytöstä synny ylimääräisiä kuluja toimijoille. Saamme luotua  elämyssivun, jonne voimme tuotteiden lisäksi kerätä jatkossa myös tarinoita, kuvia ja videoita.  

Korona-aika haastaa meitä tekemään asioita uudella tavalla ja ennen kaikkea tukemaan teidän toimijoiden näkyvyyttä ja myyntiä. Elämyssivusto on VisitOulun uudenlainen panos tähän tarpeeseen. Meillä on alueellaamme todella paljon upeita elämyksiä, joista on syytä kertoa laajasti lisää! 

VisitOululla ei ole aiemmin ollut käytössä sivustoa, johon on yhdistetty tuotteiden digitaalinen jakelu-/myyntikanava. Elämyssivu on uudenlaista markkinointia ja lisänäkyvyyyttä VisitOulun toimijoille sekä ennen kaikkea myytäville matkailutuotteille (ei vain näkyvyyttä yritykselle, kuten visitoulu.fi-sivuston nykyiset toimijakortit). Kuluttajille on myös tarjolla polku ostamiseen. 

VisitOulu voi myös kohdentaa nyt tehtävälle elämyssivustolle täsmällisiä markkinointitoimenpiteitä sekä ohjata sinne liikennettä. VisitOulu voi myös pyytää muita tahoja jakamaan linkkiä kyseiselle elämyssivustolle ja saamme näin lisää näkyvyyttä kaikille. 

Saat yrityksellesi ja matkailutuotteillesi uutta näkyvyyttä sekä uuden jakelu-/myyntikanavan. Olet myös mukana VisitOulun markkinointikampanjoissa ja -nostoissa kesän ja loppuvuoden aikana.  

Pyydämme myös laajasti eri tahoja jakamaan linkkiä elämyssivustolle ja saamaan näin lisänäkyvyyttä matkailualalle ja teille toimijoille.

Doerz on suomalainen digitaalinen elämysten markkinapaikka, jossa kohtaavat elämysten tarjoajat ja asiakkaat. Se mahdollistaa tietyn alueen elämysten keräämisen näkyviin tietylle sivustolle (=VisitOulun toimijoiden elämykset näkyviin VisitOulun omalle sivustolle).  

Doerz on luonut selkeät ja helppokäyttöiset prosessit, jotka kattavat elämysten syöttämisen alustalle, asiakkaan ostoprosessi sekä asiakas-myyjä vuorovaikutuksen. Doerz hoitaa taustalla myyntiin liittyvät prosessit ja maksuliikenteen (maksut käsitellään Stripe-maksujärjestelmän kautta, ks. lisätietoja myöhemmin).  

Doerz toimii markkinapaikkana, jossa myyjät ja asiakkaat kohtaavat sekä voivat tehdä kauppaa. Doerz on hoitanut keskitetysti kaupantekoon liittyvät prosessit ja tarjoaa ne käyttöön sekä myyjille että ostaville asiakkaille. VisitOulu tekee sopimuksen Doerzin kanssa alustan käytöstä ja saa omalle elämyssivulleen näkyviin juuri VisitOulun toimijoiden tarjoamat elämystuotteet.  

Doerz on suomalainen, helppokäyttöinen alusta, jonka mahdollisimman moni yritys pystyy kevyesti ottamaan käyttöön. Doerz-alustan käyttöönotto on yksi vaihe VisitOulun digitaalisen ekosysteemin luomisessa. Tulevaisuuden ekosysteemissä on integroitu mukaan useita jakelukanavia.

Alusta tarjoaa myös mahdollisuuden kotimaan markkinoinnin lisäksi kv-markkinointiin ja myyntiin. Englanninkielinen versio saadaan tehtyä yhtä aikaa suomenkielisen version kanssa.

VisitOulu toimii edelleen markkinoijan roolissa eli kertoo elämyssivustosta sekä ohjaa asiakkaita sinne. VisitOulu ei myy tuotteita tai palveluita, eikä vastaa niiden sisällöstä. Tämä mainitaan erikseen myös elämyssivustolla yleisen käytännön mukaan. 

VisitOulu on myös ns. moderaattori, jonka rooliin kuuluu uusien elämysten hallinnointi sekä VisitOulun elämystarjoajien yhteyshenkilönä toimiminen. VisitOulu hyväksyy elämyssivustolla näkyviin tulevat tuotteet ja palvelut. 

VisitOulun toimijat päättävät, mitä tuotteitaan haluavat tarjota Doerz-alustalla ja määrittelevät mm. tuotesisällöt, tuotekuvaukset, saatavuuden sekä hinnoittelun. He myös luovat itselleen profiiliin Doerziin ja myynnin toteutuessa kirjautuvat Stripe-käyttäjiksi (ks. erillinen kysymys). 

Kysymyksiä elämystuotteista

Elämystuote on matkailutuote, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota tuotteen kautta saatavaan ainutlaatuiseen elämykseen. Elämyksellisyys on  myös kuvattu hyvin ja se heijastuu mm. tuotteen nimessä, tuotekuvauksessa ja kuvissa. 

Elämystuotteisiin liittyy läheisesti myös tarinallistaminen, joka lisää matkailuelämysten ainutlaatuisuutta ja erottuvuutta.

Elämystuotteilla on tarkoitus erottua ja herättää huomiota/kiinnostusta.

Doerz-alustalle voi tehdä kahden tyyppisiä elämystuotteita:

Erikseen sovittavan ajankohdan elämystuotteet – Voit tarjota elämystuotteita ilman ennakkoon ilmoitettua aikaa. Tällöin asiakas lähettää sinulle toiveen halutusta ajankohdasta, johon vastaat joko hyväksymällä ehdotetun ajan tai tarjoat toista ajankohtaa. Keskustelu käydään Doerzissa vaivattomasti asiakkaan ja myyjän välillä.

Ennalta ilmoitettuun aikaan tapahtuva elämystuote (”event-elämys”)  – Voit lisätä elämystuotteillesi valmiiksi tiettyjä ajankohtia (=eventejä).  Asiakkaan näkökulmasta tällaisten tuotteiden ostaminen on hyvin selkeää, helppoa sekä nopeaa. Tämä ei vaadi keskustelukontaktia elämystarjoajaan. Ostokynnys on usein myös matalampi. Voit helposti lisätä / poistaa elämykseen liittyviä tapatuma-aikoja.

– Vietä hetki aikaa matkailutuotteesi kanssa ja mieti, miten voisit lisätä elämyksellisyyttä ja tarinallisuutta tuotteeseen/tuotekuvauksiin/otsikoihin ja kuviin. 

-Käy läpi Doerzissa matkailutuotteeseen liittyvät täytettävät kentät ja hahmottele itsellesi sekä suomen että englannin kieliset tekstit. 

– Pidä myös mielessä, että alkuvaiheessa kohderyhmänä on kotimaan matkailijat ja fokus on lähimatkailussa. Elämyksesi käyttäjä voi hyvin olla oululainen tai lähiseudun matkailija. Pyri saamaan hänetkin innostumaan tuotteestasi.

Aluksi pyydämme toimijoita tekemään 1-3 kpl elämystuotteita. VisitOulu tarkistaa vielä tuotteiden hyväksynnän yhteydessä tarjottavat tuotteet ja pyytää tarvittaessa muutoksia. 

Kaikki VisitOulun toimijat, joilla on yksittäisille matkailijoille soveltuvia tuotteita ja palveluita.  

Kysymyksiä Doerzin käytöstä

Alustan käytöstä ei tule VisitOulun toimijoille mitään lisäkuluja. Toteutuneesta kaupasta Doerz ottaa 5% komission, joka sisältää kaikki kulut (mm. maksuliikenne).

Doerziin on integroitu toiminnallisuus, jolla omat tapahtumat saa siirrettyä Google kalenteriin. Muita varausintegraatioita ei tällä hetkellä ole.

Doerz käyttää globaalisti käytössä olevaa ja erittäin laajat maksuominaisuudet tarjoavaa Stripea maksujen automaattiseen välittämiseen.

Asiakkaat voivat ostaa elämyksiä ja aktiviteetteja välittömästi palvelun luomisen jälkeen. Maksutietoja ei välttämättä tarvitse lisätä ennen kuin myyntejä toteutuu. Se kannattaa tehdä viimeistään ensimmäisten elämystuotteiden kauppojen jälkeen, jotta rahojen siirto tilillesi on mahdollista.

Stripe otetaan käyttöön omasta Doerz-profiilista.

Asiakas löytää sivulle joko VisitOulun markkinoinnin kautta, Doerzin sivustolta (alue on Oulun seutu), hakukoneista, artikkeleista, kumppanisivustoilta tai esimerkiksi sosiaalisen median avulla.

Asiakas selailee elämyksiä tai valitsee kategorian.

Löydettyään sopivan elämyksen, asiakas joko ostaa vapaan paikan/paikat ennalta määritetystä tapahtumasta tai pyytää aktiviteetin järjestäjältä tarjouksen erikseen sovittavaan aikaan järjestettävästä elämystuotteesta.

Tiettynä, etukäteen määritettynä ajankohtana tarjottavat elämystuotteet, eli eventit, ovat helpoin ja paras tapa myydä aktiviteetteja. Silloin asiakkaan tarvitsee vain maksaa tuleva elämys järjestelmän kautta. Varauksesta tulee sähköposti (sekä myös tekstiviesti, mikäli numero on ilmoitettu) asiakkaalle, jossa mukana kuitti arvonlisäveroerittelyin.

Erikseen sovittavana ajankohtana toteutettava elämystuote (on-demand tuote) tarkoittaa sitä, että asiakas kysyy elämystä järjestävältä taholta vapaata aikaa haluamalleen ajankohdalle. Järjestäjä joko hyväksyy ehdotetun ajan tai tarjoaa toista ajankohtaa. Asiakas saa Doerzin chatissa ”maksa ja varaa” -napin, jolla varaus vahvistetaan. Kuitit sekä muu viestintä kulkee kuten event-pohjaisen varauksen tapauksessakin.

Asiakas saa palautekyselyn tunti aktiviteetin päättymisen jälkeen.

Elämystarjoaja saa maksun, kun elämys on toteutettu ja kaikki on sujunut hyvin. Doerzin maksujärjestelmä lähettää rahat automaattisesti tilillesi. Muistathan syöttää tilitietosi järjestelmään kohdasta ”hallinta” → ”tilitiedot”. Maksupäiviä on kaksi viikossa ja saat rahasi elämyksen toteuttamisen jälkeisenä seuraavana maksupäivänä.

Jos olet yrittäjä/yritys, Doerzin kautta saamasi tulot kulkevat normaaleja yrityksesi verotuksen reittejä. Arvioi tulosi ja maksa verottajalle ennakkoverot arvion perusteella. Oma kirjanpitäjäsi auttaa tarvittaessa yksityiskohdissa.

Lähtökohtaisesti asiakas sitoutuu varatessaan siihen, että maksuja ei palauteta kuin force majoure -tapauksessa. Käytännössä yleensä on sovittu uusi ajankohta asiakkaan ja palvelutarjoajan välillä. Toisinaan myös elämystarjoajat ovat halunneet palauttaa rahat, jolloin palautukset on käyty läpi tapauskohtaisesti Doerzin kanssa.

Mikäli elämystajoaja peruu palvelun, rahat palautetaan asiakkaalle. Näistä sovitaan aina Doerzin kanssa.

Doerz-alusta tarjoaa mahdollisuuden nostaa omia, alustalle lisättyjä tuotteita esimerkiksi widgettien tai API rajapinnan kautta suoraan omille sivuille.  

VisitOulu kannustaa yksittäisiä toimijoita markkinoimaan myös aika ajoin koko elämyssivustoa. Tällä tavoin tuomme esiin seutumme upeaa ja monipuolista aktiviteettitarjontaa ja houkuttelevuutta matkakohteena.

Ohje: Elämystuotteiden luonti Doerz-alustalle