Tietomaa vitenskapssenter

– 

Tietomaa vitenskapssenters velutstyrte auditorium og mindre møterom gir deg fleksibilitet til å organisere konferanser, orienteringer og opplæringsdager for grupper av varierende størrelse. I tillegg til et auditorium for 200 personer, Tietomaa har vitenskapsrom til 24 persone, Tietomaas restaurant kan forvandles til et buffetområde for 200 mennesker.

Tiedekeskus Tietomaa
Nahkatehtaankatu 6
90100 Oulu
+358 44 7031 335
myynti.luuppi@ouka.fi

tietomaa.fi

Se mer