Airport Hotel

4 km lentokentältä ja 10 km Oulun keskustaan. Airport Hotel tarjoaa viihtyisän rauhalliset puitteet kokouksille, koulutustilaisuuksille, juhlille ja erilaisille tapahtumille. Hotellilla on 6 erilaista kokoustilaa ja ryhmätyötiloja yhteensä noin 150 vieraalle sekä 2 saunaosastoa. Monipuoliset tilat on muunneltavissa yksilöllisten tarpeiden ja kulloisenkin teeman mukaisiksi. Hotellin joustavat palvelut taipuvat pientenkin yksityiskohtien toteuttamiseen.

Finlandia Hotel Airport Oulu
Vihiluoto 10
90440 Kempele
+358 8 514 5100
sales (at) airporthotel.fi

airporthotel.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä!