Nordic Art Hotel Lasaretti

– 

Vad kännetecknar ett lyckat evenemang? Lokalerna utgör bara ramverket. Dessutom behövs information, reception, garderobtjänster, dekoration, servering och eventuellt inkvarteringstjänster. Lasaretti tillhandahåller allt som krävs för en lyckad konferens: vi hjälper med valet av lokaler och menyer, och det är värt att anlita vår kompetenta försäljningstjänst även i valet av biprogram och uppträdare. Vi kan också sätta upp ett evenemangstält för flera hundra personer på vår vackra ö. Ställ gärna också frågor om sådant som vi inte kommit ihåg att nämna här!

Hotelli Lasaretti
Kasarmintie 13
90130 Oulu
+358 20 757 4700
lasaretti (at) lasaretti.com

lasaretti.com

Se mer