Uleåborgs teater

– 

I Uleåborgs teater finns utrymmen av olika slag och storlek för upp till 1 000 besökare för mässor, möten, konferenser och mindre evenemang. Stora scenen, salen Pikisali, lilla scenen, kammaren Vinttikamari, kabinettet samt aulan och uppvärmda utrymmen kan hyras. Till ditt förfogande står den nyaste teatertekniken med ljus och ljudåtergivning samt en yrkesskicklig teknisk personal och kundtjänst.

Evenemang och privata tillställningar kan även ordnas i teaterrestaurangen Vänmanni. Lunch- och middagsmenyerna med fokus på ekologiskt och närodlat har fått mycket beröm av kunder som har hyrt utrymmen för både små och stora tillställningar.

Oulun teatteri

Kaarlenväylä 2
90015 Oulun kaupunki

Puh. 08 5584 7000
teatteri@oulunteatteri.fi

Se mer