Kulturhuset Valve

– 

Kulturhuset Valve är en trevåningsbyggnad på ca 3 500 kvadratmeter med lokaler för olika ändamål. Här finns bland annat ett mötesrum med 25 platser, biografen Studio med 45 platser och Valvesali (max 500 personer) som kan användas för olika syften. Dessutom har huset olika slags lokaler för amatörkonstnärer och proffs: tre danssalar, Konstilas hantverkslokaler och gallerior. Här finns också kafé Minttu, som hjälper med serveringen på olika evenemang.

Du kan hyra lokaler för enskilda evenemang och hobbyverksamhet för kortare eller längre tid – till exempel för en timme eller hela året.

Cultural Centre Valve
Hallituskatu 7
90100 Oulu

kulttuurivalve.fi

Se mer