Sanginjoki

Sanginjoen suojelualue on laaja, yhtenäinen metsä- ja retkeilyalue kaupungin koillispuolella noin parikymmentä kilometriä Oulun keskustasta. Alueelle on pääsy etelästä Sanginjoentieltä (tie 8331), jonka varrelta on opasteet tärkeimpiin lähtöpaikkoihin. Pohjoisen suunnasta alueella pääsee Ylikiimingintien jatkeena olevalta Korpi-Ylikiimingintieltä (tie 833). Pysäköintipaikkoja ulkometsän alueella on mm. Myllykosken laavun, Kalimeenlammen tulentekopaikan ja Isokankaanjärven laavun läheisyydessä.

Sanginjoen ulkometsän alueella on noin 15 kilometrin mittainen Isokangas-Kalimeenlampi retkeilyreitti. Reitti on viitoitettu ja merkitty maastoon vihrein, valkopäisin paaluin. Retkeilyreitti on mahdollista kulkea myös lyhyempinä rengasreitteinä, joita ovat pohjoisempi noin 5 kilometrin Kalimeenlammenreitti ja eteläisempi noin 10 kilometrin mittainen Isokankaanreitti.

Reittien varrella on laavuja, joista Myllykosken laavut ja Kalimeenlammen laavu sijoittuvat Kalimeenlammenreitille, sekä  Kummukorven laavu ja Isokankaanjärven laavu puolestaan Isokankaanjärven reitille. Isokankaanjärven laavu sijaitsee vain parinkymmenen metrin päässä tiestä. Tämän vuoksi laavu soveltuu hyvin myös liikuntarajoitteisten käyttöön. Näiden lisäksi Kalimeenlammen rannalla, noin 400 metrin päässä laavusta, on tulentekopaikka. Lisäksi Sanginjoen varressa on Lemmenpoluksi nimetyllä joenrannalla useampi tulipaikka.

Maisemaltaan Sanginjoen ulkometsä on vaihtelevaa. Se sisältää hyvin monenlaista maastoa harjujen kuivasta kangasmetsästä alavampien paikkojen vetisiin soihin. Isokankaan polku kiertää harjumaisemassa. Suovaltaisen, pienen ja tummavetisen Isokankaanjärven ympäristöä on säilytetty koskemattomana aarnialueena. Isokankaan polku kulkee lisäksi Asmonkorven vanhan aarnimaisen kuusimetsän läpi. Kalimen polku puolestaan kiertelee Kalimeenlammen ja sieltä laskevan pienen joen rantamaisemissa. Reitit risteävät metsäautoteiden kanssa useassa kohdassa.

 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä!