Sanginjoki

– 

Sanginjoen ulkometsä ligger ca 25 km från Uleåborg.  Området är tillgängligt från Sanginjoentie (väg 8331) i söder och i norr via Ylikiimingintie (väg 833) som är en fortsättning på Korpi-Ylikiimingintie. Parkeringsplatser finns bland annat i närheten av vindskyddet i Myllykoski, brasplatsen vid Kalimeenlampi och vindskyddet i Isokankaanjärvi. Vindskyddet i Isokankaanjärvi är beläget ett några tiotal meter från vägen. Det är således tillgängligt även för personer med rörelsehinder.

I Sanginjoen ulkometsä finns vandringsstråket Isokangas-Kalimeenlampi på 15 km. Rutten är märkt med gröna pålar med vita ändor. Det finns också kortare ringrutter, av vilka den nordligare Kalimeenlammenreitti är ca 5 km och den sydligare Isokankaanreitti ca 10 km. Längs rutterna finns vindskydd, av vilka de två vindskydden i Myllykoski och vindskyddet i Kalimeenlampi är belägna längs rutten Kalimeenlammenreitti samt vindskyddet i Kummukorpi och Isokankaanjärvi längs rutten Isokankaanjärvi reitti. På stranden vid Kalimeenlampi finns dessutom en brasplats ca 400 m från vindskyddet.

Landskapet i Sanginjoen ulkometsä varierar från torr moskog på åsarna till fuktiga myrar i dalarna.

Se mer