Kyrkor i Uleåborg

– 

Uleåborgs domkyrka

Vid domkyrkan som ligger i Uleåborgs monumentalcentrum har det funnits flera kyrkobyggnader varav den första byggdes redan i slutet av 1500-talet. På den nuvarande platsen byggdes på 1610-talet en träkyrka. Den ersattes senare med svensken Daniel Hagmans domkyrka som stod klar 1777.  Kyrkan av natursten var så stor att stadens samtliga 2 400 invånare på den tiden kunde gå på gudstjänst samtidigt!

Tätbebyggda trästäder drabbades under flera sekel av stadsbränder. I branden i Uleåborg 1822 förstördes kyrkans trästrukturer totalt. Den lösa egendomen hann räddas och bara stenväggarna stod kvar. Den nuvarande stenkyrkan stod klar 1832 enligt C.L. Engels nyklassicistiska ritningar. Kyrkans mest framträdande konstverk är porträttet på Johannes Messenius från 1611.

På kyrkogården under häggkörsbärsträden finns barnens egen Lilla Sofias kyrka. Det är en miniatyr av Uleåborgs allra första träkyrka från slutet av 1500-talet.

Haukipudas bildkyrka är Toppelius konststycke

I Haukipudas kan man beundra den uleåborgska mästarmålarens Mikael Toppelius färggranna kyrkmålningar i träkyrkan som stod färdig 1762. Väggmålningarna har barock- och rokokoteman men även influenser av kinesisk konst som var ett modefenomen på den tiden.

En målning på den sista domen som täcker en hel vägg i kyrkan har presenterats som Finlands mest framstående komposition i barockstil. Toppelius var produktiv när han målade kyrkan i Haukipudas – det finns bilder på en yta på hela 150 meter och de är en upplevelse för alla besökare som är intresserade av konst och kyrkohistoria.

I Ule älvs kyrka syns influenser av jugendstilen

1900-talets nationalromantiska anda har väckts till liv i arkitekturen i Ule älvs kyrka som stod färdig 1907. Uleåborgs länsarkitekt Viktor J. Sucksdorff ansvarade för planeringsarbetet och i spåren av hans penna syns även karelska influenser. Den stämningsfulla kyrkan är Norra Finlands enda bevarade jugendkyrka i trä.

Vid den restaurering som gjordes 1984 och planerades av Anna-Kaisa Ylimaula försökte man efterlikna kyrkans ursprungliga utseende i så stor utsträckning som möjligt. I kyrkan kan besökaren observera hur högt taket och framför allt klocktornet är. På tornets andra klocka står en mening där man ber om välsignelse över Finlands folk.

Turkansaari kyrka byggdes 1694

Uleåborgs äldsta träkyrka är en sommarkyrka och ligger i Madekoski i området för Turkansaari friluftsmuseum. Det är numera en vacker vigselplats för många sommarbröllop. På medeltiden var ön ryssarnas och karelarnas västligaste handelsplats och kyrkan byggdes som på den tiden i anslutning till marknadsplatsen. Även fiskenäringen hade en framstående roll på ön.

När handeln och fisket upphörde revs kyrkan och den var under flera år en förrådsbyggnad på Raatinsaari tills friluftsmuseets grundare Östen Elfving köpte och flyttade tillbaka den till sin ursprungsplats 1922.

Kuva, joka sisältää kohteen näyttö, istuminen, pöytä, tietokone

Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva, joka sisältää kohteen piirtäminen

Kuvaus luotu automaattisesti

Oulun seurakuntayhtymä

Isokatu 17, 90100 Oulu

+358 8 3161 300

oulunseurakuntayhtyma@evl.fi

www.oulunseurakunnat.fi/kirkot-ja-kappelit

Se mer