Besöksmål i Varjakka

– 

Varjakka hamn
Varjakka hamn har en gästhamn och en kaj för förbindelsebåtar med badstrand och badbrygga.

Varjakka sahasaari
Varjakkas historiska sahasaari:
Guidade rundvandringar – Fråga efter Antero Mikkonen
– Uthyrning av strandbastun: varjakanvene.fi

Varjakka naturstig
– Naturstig, brasplatser, fågeltorn och vindskydd

Varjakka
90460 Oulunsalo

varjakka.fi

Se mer