Utomhusskulpturer

– 

Det är inte av en slump som minnesreliefen över Sara Wacklin och skulpturen Brandvakten finns i Uleåborg. Offentliga konstverk bevarar minnet av viktiga personer och händelser i staden.

Utomhusskulpturer

Se mer