Uleåborgs slottskällare

– 

Till Uleåborgs fascinerande historia hör Uleåborgs slott, som byggdes i mynningen av Ule älv i början av 1600-talet, varefter staden grundades på fastlandet mittemot slottet. Av slottet finns fortfarande vallar samt stenkällarens grund kvar. År 1875 byggde Uleåborgs sjöfartsskola ett observationstorn ovanpå slottskällaren, som numera fungerar som sommarcafé. I slottskällaren finns en småskalig utställning om slottets historia som är öppen för allmänheten under caféets öppettider.

Oulun linnan kellari
Linnansaari 1
90100 Oulu
+358 44 703 7191

ouka.fi

Se mer