Friluftsmuseet Turkansaari

– 

Gården, rökpörtet och ladugården på hemmanet Ylikärppä och Parttuainens skogsherrgård är ett stycke historia. Museet med över 40 byggnader inklusive föremål berättar om den nordösterbottniska allmogekulturen och de typiska traditionella näringarna i regionen. Kyrkan och prästgården från 1600-talet är byggnadshistoriskt de värdefullaste byggnaderna på Turkansaari. På midsommarafton tänds en tjärdal på området. Friluftsmuseet Turkansaari är ett av Musei- och vetenskapscentret Luuppis besöksmål.

Turkansaaren ulkomuseo
Turkansaarentie 165
90310 Oulu
+358 44 703 7191
turkansaari (at) ouka.fi

ouka.fi

Se mer