Botaniska trädgården

– 

Uleåborgs universitets botaniska trädgård är en av världens nordligaste. Trädgården som grundades för undervisning och forskning ger även allmänheten tillgång till en mångfaldig växtvärld.

De pyramidformade växthusen Romeo och Julia har cirka 1 200 växtarter från världens olika klimatzoner. I utomhusträdgården hittar du över 4 000 olika växter som har anpassat sig efter det nordiska klimatet.

Kasvitieteellinen puutarha
Kaitoväylä 5
90570 Oulu

www.oulu.fi/botgarden

Se mer