Syöte Centralbokning

– 

Syöte Centralbokning har det största utbudet av stugor, semesterbostäder och hotellrum. Via tjänsten kan du välja mellan 1 500 bäddplatser. Syöte Centralbokning hjälper både enskilda resenärer och grupper i reseärenden. Utöver inkvartering förmedlar Syöte Centralbokning safari- och programtjänster i regionen. Innehållet i grupp- eller konferenspaket kan skräddarsys. På webbplatsen Syöte.net får du information i realtid om bokningsläget på inkvarteringsställena 24 h alla dagar i veckan.

Syötteen keskusvaraamo
Romekievarintie 2
93280 Syöte
+358 8 823 400
keskusvaraamo@syote.fi

syote.fi

Se mer