Hiastinhaara

– 

Området är ett nationellt betydande fågelvattenområde. Rutterna Hiastinhaara (2 km) och Patakari (0,7 km) går delvis längs med spänger och terrängen passar bra för barnfamiljer. På området finns ett vindskydd, toalett, bänkar och informationstavlor med narturteman. Inget vinterunderhåll utförs på platsen. I byn Pohjois-Ii står fårskötarnas får för en betydande landskapsvård på sommaren, och därför är det viktigt att se till att stänga portarna när man rör sig i området. Från riksväg E4 finns vägskyltar som leder fram till området. Efter cirka 1,5 km på Kantolantie svänger man in på allén till vänster. I slutet av allén finns en parkering och naturstigens startpunkt.

Hiastinhaaran luontopolku ja lintutorni
Kantolantie 181, Ii
visitii.fi

Se mer